Villreinjakt,- følelser og fakta.

Reinsjakt i snø

Den ene dagen ligger du i lyngen og småsover i bare skjorta. Neste dag er det kuling og snø, og du sitter godt innpakket med stillongs i fjellduken. Jeg har snakket med jegere som har vært så kalde at de ikke har klart å skyte når dyra omsider kommer. Godt utstyr er viktig når du skal sitte i 1700 meters høyde i skiftende vær. Men hvorfor velger noen å gå på tiimesvis for å sitte og fryse halve dagen i snaufjellet. I lydklippet tar jeg en prat med noen jegere som sitter ser på en liten flokk. De tenker litt rundt villreinjakta.

Videoen under er fra samme dagen som intervjuet over. Her feller jeg en villreinkalv etter noen kalde timer oppunder en topp. Flokken har trukket rundt toppen i flere timer. Da blir det venting.

Men hvorfor kommer noen mennesker i det hele tatt på å drive med villreinjakt? Noen er vokst opp i familier og bygder med tradisjon for reinsjakt, men andre først begynner med det i voksen alder. Det er få damer på villreinjakt. I intervjuet under kommer jeg i prat med en dame som holder på å tørke utstyret etter en reinbyge.

Både villrein og mennesker er flokkdyr. Villreinjakta foregår ofte i åpent fjellterreng. Jegerne rundt trekker mot reinsflokken. Men hvordan oppfører jegerne seg som flokk? Her kommer en jegers erfaring:

Jeg har opplevd nydelige situasjoner der mange enkeltjegere i str grad tar hensyn til andre. Du kjenner på et godt fellesskap og er stolt av jakta vi driver. Mange jegere opplever innimellom det motsatte. Det kan gå sterkt ut over jegernes trivsel. I undersøkelsen Bedre Villreinjakt ble et utvalg jegere spurt om uheldige episoder. Tabellen under viser at både dyra og jegerne har det best om alle tar hensyn til hverandre. Jegere som ikke stresser hverandre skyter flere dødelige førsteskudd.

Uheldige episoder på villreinjakt

Men jeger kan og stresse seg selv. Det er lett å tenke «nå eller aldri» dersom du har få dager igjen til å jakte, eller mange jegere stiller på samme flokk. Stressete jegere skyter dårlige skudd. Det ser en i tabellen under.

Dager tilgjengelig og ikkedødelige skudd

Den største utfordringen for villreinjegere er dyr i fart. Da arbeider du under tidspress. Du må beregne foranhold og avtand til dyra rundt. Og er du sikker på at det ikke ligger en jeger på andre siden av flokken som kan bli truffet av kula di? Skudd mot dyr som løper er uforsvarlig. Selv skudd mot villrein som går krever en god skuddsituasjon.

Dyrets fart villreinjakt

Kombinasjonen villrein som går og lange skuddavstander er krevende. På dyr i ro firedobles antallet bom, og skadeskudd sammenlignet med skudd på over 150 meter. Når dyra går øker antallet dårlige skudd enda mer på lengre skuddavstander. Se tabellen under.

Dyrets fart, skuddavstand og ikkedødelige skudd

I Bedre Villreinjakt får du mye mer kunnskap om hvordan du kan lykkes best mulig med skuddene. Litt av resultatene er oppsummert i brosjyren. Klikk på lenkene under, så åpner rapport og brosjyre seg.

Bedre Villreinjakt rapport

Fire tips til Bedre villreinjakt.