Quiz? Hvorfor det?

Til jegerprøveeksamen skal du klare 40 og 50 spørsmål. Da trenger du faktakunnskap. På mange av spørsmålene kan du ikke gjette deg til svarene. Det hjelper på konsentrasjonen å ha et godt læreverk.

Hvordan vil du lære mest mulig med minst mulig innsats? Du lærer mye og fort ved å svare på gode spørsmål. Da jobber du aktivt med lærestoffet. Halvsløv lesing fester seg ikke på hjernen.

Jeg har gode erfaringer med å kjøre Kahoot quiz for deltagerne på jegerkurs. Da får både de og jeg en øyeblikkelig tilbakemelding på hva de kan og hva vi bør jobbe mer med. Alle instruktører som ønsker kan kontakte meg for gratis tilgang til powerpointer til alle innesamlingene. I disse er lagt inn en eller to quizer.

Teorimateriellet for kursdeltagere inneholder en quiz etter hvert underkapittel og på slutten av hvert kapittel. Er du klar for quizen som avslutter samling 1?

Quiz som oppsummerer samling 1.