Quiz? Hvorfor det?

Hvordan vil du lære mest mulig med minst mulig innsats? Du lærer mye og fort ved å svare på gode spørsmål. Da jobber du aktivt med lærestoffet. Halvsløv lesing fester seg ikke på hjernen.

Til jegerprøveeksamen skal du klare 40 og 50 spørsmål. Da trenger du faktakunnskap. På mange av spørsmålene kan du ikke gjette deg til svarene. Det hjelper på konsentrasjonen å ha et godt læreverk.

På DVD-en Jegerprøven Samling 1-9 finner du teorien du trenger.  DVD 2016

Klar for en quiz?

Your Score:  

Your Ranking: