Er 50 centimeter fritt nok?

Villrein på snøfonn

Hvor fritt skal dyret være før du skyter?

Villreinen er et flokkdyr. Det er jegerne og,- i minst like stor grad.  Langt tilbake i steinalderen drev store grupper mennesker koordinert jakt på villrein. De samkjørte seg og drev dyra mot vann, stup eller mot postrekker. For 2000 år siden var trolig samkjøring viktigere for jaktutbytte enn i dag. I dag klarer en mann med godt innskutt rifle jobben best aleine. Andre jegere er mer en plage der de presser seg fram mot dyra du har brukt timer å stille på.

Ut på dagen er villreinen satt i bevegelse. Den er synlig for mange jegere. De trekker i retning av flokkene. Alle vet at det første skuddet kan sette dyrene i fart, og du kan få nye timer med stilling. Det oppstår tidspress. Kanskje er det en av de siste dagene du kan bruke på jakt? Jegere stiller mot flokken fra flere kanter, og villreinen svarer med å klumpe seg sammen. Det blir vanskelig å få rett dyr fritt for skudd.

Frister et skudd her på siste jaktdag?

Riflekuler kan være uberegnelige. For fire år siden skjøt jeg på en villreinkalv. Kula traff bein, vinkla i kroppen og reiv opp bukskinnet. Jeg tok den med et oppfølgingsskudd.  Jeg er usikker på hvor mye en riflekule kan vinkle i en villreinkropp. Trolig er det all grunn til å ha god avstand til nærmeste dyr, særlig dersom det står skrått bakenfor. De siste to årene har jeg sett jeger som har drept to dyr med ett skudd. En høst så jeg at det datt to kalver for et skudd.

Høsten 2006 sendte 623 jegere i Ottadalen og Snøhetta villreinområder inn spørreskjema til Bedre villreinjakt. I spørreskjema oppgav de avstand fra det påskutte dyret til det nærmeste dyret. Ved 10.4% av skuddene var avstanden fra det dyret som ble påskutt til det nærmeste 1 meter eller mindre. Ved 59%  av skuddene var avstanden kortere enn 5 meter. Fordelt på kalv, bukk og simle ser det slik ut:

Avstand Kalv Bukk Simle/ungbukk
1m eller kortere 14.4% 12% 6.9%
5 meter eller kortere 64,8% 71.5% 57,3%

Du ser av tabellen at jegere med kort på simle/ungbukk har noe lettere for å få dyr fritt for skudd.

Det er lettest å finne dyr som står fritt når en sniker innpå dyr som står i ro. For de andre jaktformene (avskar dyr på trekk, eller ventet på trekkende dyr) er det ingen forskjell.

Det synes å være lettest å finne dyr som står fritt tidlig på morningen. Avstanden til nærmeste dyr krymper gjennom hele dagen og er minst mot slutten av jaktdagen.  Dette året meldte oppsynet i Ottadalen: ”Jakten ble også merkbart mer aggressiv utover ettermiddagen, mot jaktdagens avslutning.

Hva mener du er forsvarlig avstand til nærmeste dyr? Det er du som tar avgjørelsen. Hvor store sjanser er du villig til å ta på en villreins bekostning?  Det kommer trolig an på hvor langt bak og til siden nærmeste dyr står.

La oss tenke oss at kula di vinkler 45 grader i dyrekroppen. Etter 14 meter langs den nye kursen er kula 10 meter til siden for der du siktet. Eller for å være litt mer beskjeden. Dersom kula vinkler 30 grader, er den 6 meter til siden for der du ville den skulle gå. Eller for å ta det enkelt: Står det en villrein 10 meter bak og 10 meter til siden for den du skyter på, så er det en viss mulighet for at den kan bli truffet av en kule som vinkler i dyret eller rikosjetterer i stein. Og som vi så av tabellen over: Nær 2/3 av villreinene som ble skutt hadde en annen villrein nærmere enn 5 meter.

Rikosjett

Avgjørelsen er din, men tar du en dårlig avgjørelse går det ut over både dyret og jaktas omdømme. I videoklippet under ligger en jeger og venter på at storbukken skal komme fritt for skudd. Ville du skutt her?