Småvilt

Klikk på bildet for å få full størrelse.

Du har kanskje allerede skjønt det? Alt vilt som ikke er nevnt som art under «storvilt» er småvilt. I bildegalleriet over finner du en del av artene. Småviltarter kan gå på både to og fire og de kan ha både hår og fjær. Noen er jaktbare, men de kan ha svært ulike jakttider. Noen ganger er det forskjeller på jakttider av hann og hunn, og andre ganger varier jakttidene med hvor du er i landet.

De siste 50 årene har vi bygd veier, hus, hoteller hyttebyer, skitrekk, vindmølleparker, kraftlinjer over det meste av Norge. Det fins snart ikke villmark igjen. Men noen bodde der det ble bygd. Nedbygging av natur er i gang med å utrydde mange arter. De har ikke store nok leveområder igjen. Svært mange av småviltartene er fredet,- i et forsøk på at de skal overleve som art. Men for mange blir det trolig bare en utsettelse av en utslettelse. Hvis ikke….vi slutter med nedbygging av naturen.

Og det betyr: Du må kjenne den enkelte art,- og du må kjenne jakttidene. Jakttidene er enklest for de finner du i plakaten på lenken under. Men artene kan være mer krevende når de kommer i full fart. En del fugler kan skifte farger flere ganger i løpet av året. Og løsningen er? Lær deg de artene du skal jakte på, og kommer det ikke noe du ikke kjenner,- så senk våpenet.

Jakttider fram til april 2022