Haglskuddets dilemma.

Haglene kommer som en samlet klump ut av løpet. Deretter sprer de seg utover. På 30 meter har haglsvermen ofte en diameter på 70 centimeter. Er det lettest å treffe en fugl i luften når svermen har 5 centimeter diameter eller når den har 70 centimeter i diameter? Selvfølgelig er det lettest å treffe med en stor diameter.

Spredning av haglene

Ulempen er at haglene etterhvert kommer så langt fra hverandre at det er plass til ei rype midt i mellom dem. Det hjelper ikke at haglsvermen treffer, dersom ikke 2-3 hagl treffer i rypas lungeområde. Under ser du to skudd med samme patron, gevær og trangboring. Det øverste er på 15 meter. Det nederste er på 40 meter.

Skuddavstand 15 meter

Stål 40 meter

Det røde området på rypa er der du må treffe for at fuglen skal dø raskt. Midt i haglsvermen på det øverste bildet er haglene så tett at du treffer lungeområdet. På det nederste bildet kan du plassere plastrypa mange steder i haglsvermen uten at den får et dødelig skudd.

Haglstørrelse

Men er ikke løsningen å fylle patronen med mange og små hagl? Da blir det tettere med hagl på lange avstander. Det er en god tanke, men desverre. Små hagl er lette og mister raskt farten. På lengre avstander har de da ikke kraft til å trenge gjennom rypa og inn i hjertet. Det er og derfor vi må bruke større hagl på større småvilt.

Og hva er løsningen på haglskuddets dilemma? Skuddavstand. Er du en dårlig eller middels haglskytter kan du ikke skyte på rype eller duer på lengre avstand enn 25 meter. Da er sjansene dine størst for å treffe, haglene er store nok til å drepe, og de er tett nok til å treffe lungene.

Gode hagleskyttere har en annen mulighet. De kan øke trangboringen. Da kommer haglene tett nok på noen meters lengre avstand.

Testskyting

Hva er maksimal skuddavstand for den hagla og den patronen du bruker? Det vet ikke de fleste jegere. De har ikke sjekket. Mange jegere har jaktet i tretti år med en patron som ikke sprer haglene fint nok utover. Det blir store åpne felt mellom haglene. Da hjelper det lite om du treffer,- for haglene treffer ikke småviltets lunger.

Finn deg noen papplater, en papirrull eller plast som minst er 1×1 meter. Heng den opp og skyt fra 30 meter. Gjenta tre ganger med samme patron men på nytt ark hver gang. Prøv gjerne flere patroner. Husk sikker bakgrunn. Merk plakatene med patrontype og ta de med deg hjem. Sett på kaffen og studer resultatet. Videoklippet under er fra testskyting av patroner.

Klikk på bildet under. Da dukker rapporten om testskyting opp. Her finner du en beskrivelse av utstyr og framgangsmåte.

Småviltprosjektet rapport