Kunnskap, ferdigheter og holdninger

Jegerkurs slaktingHvordan kan du som instruktør legge tilrette for at kursdeltagerne lærer fortest og mest. Hva gjør du for at kursdeltagerne praktiserer det du har lært dem (sikker og human jakt) når de til høsten er med i jaktlag med tvilsom praksis?

Jegerprøveinstruktører har noen utfordringer:

  1. De skal gi kursdeltagerne kunnskaper (teori).
  2. Men kursdeltagerne kan ha kunnskaper for eksempel om gevær og skyting uten at de er stand til å bruke en hagle. Da trenger de en ferdighet. Ferdighet er å kunne gjøre noe i praksis. Jakt krever mange ferdigheter.
  3. Men en jeger kan ha både kunnskaper og ferdigheter uten å ville bruke det i praksis. Jegeren kan ha kunnskaper om risikable skuddsituasjoner, kan ha jakt og våpenferdigheter, men skyter likevel. Derfor er det viktig at jegerinstruktøren påvirker holdninger. Utfordringen er å påvirke kursdeltagerne til å gjøre det rette på første jakt, – og helst tiår fram i tid.

Kunnskaper er lettest. Det kan motiverte kursdeltagere et stykke på veg skaffe seg selv (samling 4,5,og 8).

En ferdighet må trenes inn gjennom koordinert muskelbruk, som igjen lager et (forhåpentligvis) varig minnespor i hjernen. Det krever vanligvis at kursdeltageren får prøve selv med vegledning fra instruktør.

Det vanskeligste er å påvirke folks framtidige handlinger (holdningsarbeid). Du som instruktør kan påvirke, men kursdeltagerne påvirker og i stor grad. Den påvirkningen henter du ut ved å la deltagerne sitte i mindre grupper og arbeide med oppgaver av typen: » Er det rett/ikke rett å skyte i denne situasjonen. Hva tenker dere om denne våpenbehandlingen? I de tre videoklippene under går jeg gjennom hvordan en kan bruke sosial påvirkning til å endre folks holdninger.

Innordning

Innordning er den grunneste formen for sosial påvirkning. Du pålegger hvordan folk skal oppføre seg i framtiden. Men gjør de som du har sagt når du ikke er til stede?

Identifisering

Kursdeltagerne synes du er en grei og flink med våpen og jakt. De  får lyst til å bli som deg. Kommer de da til å gjøre som du anbefaler på kommende jakter?

 Internalisering.

Dyp påvirkning skjer når folk er trygge. Da tør de å samtale om ting de er usikre på, og som de ønsker løsninger på. I slike øyeblikk er mennesker åpne for påvirkning.

 

For noen år tilbake laget jeg  en lysbildeserie som skulle veglede instruktører i formidling av kunnskap, ferdigheter og holdninger. Ved å klikke på bildet under åpner veglederen seg i nettleseren din. Nå vil vanligvis ikke lyd og video spilles av. Last derfor ned og lagre veglederen på harddisken. Åpne den deretter fra harddisken. Nå kan du spille lydfilene og videoene i veglederen.

I veglederen spiller du av lydfilene ved å klikke i den avlange firkanten. Videoene spilles av ved at du klikker på framsidebildet av videoen. Dersom du får opp en sikkerhetsadvarsel godkjenner du filen og klikker på nytt på videobildet.

Vegleder