Kan du skyte når….

Tre elgokser før elgjakta

Jaktkameratene mine liker å terge meg. «Du må skyte Tore. Vi får aldri skutt reinsdyra våre med den pinglejakta di. Simle på 200 meter er ikke noe problem! Bare prøv

Kan det være de har rett? Hva er rett skuddavstand? For hvem er det rett?

Et dødt dyr forutsetter at kula treffer i dødelig område. Da er det to spørsmål vi må ha svar på: Hvor stort er det dødelige området? Er du god nok til å treffe det med stor grad av sannsynlighet?

Hvor stort er det dødelige området?

For noen tiår tilbake fikk en veterinær noen tusenkronere av direktoratet for å kjøpe tre tamrein. Han skulle finne ut hvor et dødelig skudd måtte plasseres. Dyra ble snittet ned vannrett og loddrett. Han målte hele tiden opp,- og tegnet ned. Alle tegningene ble lagt sammen til en fagartikkel. I den finner dere biologisk korrekte snitt gjennom et reinsdyr. Jeg har pyntet på noen av bildene og bruker de til opplæring av jegere. Og hva ble konklusjonen? Den finner du i bildet under.

Snitt gjennom rein

Etter å ha kikket på blodomløp, sentralnervesystem og beinbygning ble svaret at det var to områder du kunne skyte. Det absolutt største treffområdet er lungene (1). Ser du at veterinæren ikke har tegnet dødelig lungeområde som en sirkel? Bakerst i lungene er de tynne og det er lite blod. Treffer du der går det lang tid før dyret dør.  Det andre treffområdet (2) er nede i nakkesøyle med sentralnerveområdet. Dette området er omtrent 1/6 part av lungeområdet. Hvilket av disse to områdene vil du bruke på storviltprøven?

Hvor stort er lungeområdet på hjortevilt? På en voksen elg tilsvarer det sentrale (dødelige) lungeområdet omtrent en sirkel med diameter 30 centimeter. På voksne hjorter og villrein er det ca 20 centimeter. Rådyra har et lungeområde som grovt tilsvarer en diameter på 15 centimeter. Overflaten av lungeområdet på en elg er 4 ganger så stort som på et rådyr. Det vil si at det er fire ganger vanskeligere å få et dødelig skudd på et rådyr på hundre meter enn på en elg. Eller sagt på en annen måte: Det er like vanskelig å treffe et rådyr på 50 meter, som en hjort på 66 meter som en elg på 100 meter.

En sirkel med diameter 30 centimeter på 100 meter? Lyder det kjent? Oppskyting til storviltprøven er på en sirkel med diameter 30 cm. Det rare er at denne er plassert på et reinsdyr. Du må ikke fristes til å tro at du da har skyteferdighet til å skyte villrein på 100 meter. La oss se litt nærmere på det.

Skive med sirkler

På bildet over ser du en standard hundremeterskive. Jeg har lagt vinkelhaken min over.  Ser du at alt innenfor 6 tilsvarer oppskytingskarvet,- eller et lungeskudd på en elg med breisida til på hundre meter. Den røde sirkelen tilsvarer lungeområdet på voksen hjort eller rein. Den gule sirkelen tilsvarer lungeområdet på et voksent rådyr.

Bør jeg skyte på simler på 200 meter? Nå nærmer vi oss svaret på spørsmålet. Jeg tar med 100 patroner på skytebanen. Så skyter jeg fra de skytestillingene jeg bruker på jakt. Alle treffene merker jeg av på skiva. Det er like vanskelig å treffe en simle i lungeområdet på 200 meter som innenfor  9 1/2 på hundre meter. (Utregningen er pensum i matematikk på ungdomsskolen.) Dersom 95 av de hundre skuddene mine er innenfor 9 1/2, har jeg 5 % sjanse for et bom, eller skadeskudd på ei simle på 200 meter. Dette er langt utenfor det jeg klarer. Neste gang karerne vil terge meg er svaret: Vis meg skiva di så skal jeg fortelle hvor mange  bom, og skadeskudd du ville hatt om du hadde prøvd. God jaktmoral er: Ikke prøv på dyr det du ikke får til på skytebanen!

Skuddregistreringsskjema

Resultatene dine fra skytebanen forteller deg hvilke skuddsituasjoner du kan bruke på jakt. Ta derfor vare på resultatene fra øvelsesskytinga. Jeg har laget ei skive du kan bruke til å registrere treff. Over ser du en skive jeg har brukt. Her har jeg lagt sirklene fra hundremeterskiva i noenlunde rett størrelse utenpå en tegning av villrein. Det dødelige område på reinen er innenfor de tykke svarte strekene. Under skiva har jeg oppsummert: Jeg har skutt 59 skudd. 48 er innenfor dødelig område på rein eller hjort. 9 skudd (15 %) ville gitt et skadeskudd og 2 skudd (3%) ville vært en bom. Skuddene mine er i all hovedsak fra sittende og litt fra stående stilling. Simle på 200 meter???? Ikke prøv Tore!!!

Prøv selv.

Under kan du laste ned og kopiere opp skiver du kan bruke for elg, hjort og rådyr. Ta de med på banen. Få kvittering for øvelsesskyting og merk av treffene dine. Nå er du i nærheten av å svare på hvilke skuddsitusjoner du kan bruke på praktisk jakt.

Øvelsesskudd hjort og rein

Øvelsesskudd elg

Rådyr øvelsesskudd