Storvilt

Med storvilt menes i denne forskrift følgende
viltarter: elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr,
villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og
gaupe.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer,
instrukser og avtaler.

I bildegalleriet over ser du et utvalg av det forskriften sier er «Storvilt». For jakt på storvilt gjelder egne regler for blant annet bruk av våpen og ammunisjon. En del storviltarter er fredet (ulv) og andre er det jakt på hele året (villsvin).

For de fleste jegere er storviltjakt i praksis jakt på hjortevilt. Da kan du skyte på en spesiell art, et spesielt kjønn eller dyr i en spesiell alder. Skyter du feil kan det bli bot. Du må derfor trene på å kjenne igjen det dyret har lov å jakte på. Kan du skille dyrene i bildegalleriet over på art, kjønn og alder?