Skuddplassering i hjortevilt

Skuddplassering på hjorteviltPå bildet ser du et vannrett snitt gjennom en villrein. Snittet er biologisk korrekt og lagt ørlite under midten på dyret. Du ser at dyret har to lunger. De møtes framme og går bakover i en spiss. Bak i lungelappene er det lite blod. Vomma går fram mellom lungelappene. Bak lungelappene er det derfor vom og tarmer. Treffer du her, kan elgen leve i timer før den dør. Kula bør derfor treffe i det sentrale lungeområdet, og den må gå gjennom begge lungene (svart pil).

Siktepunktet må derfor endres på elg som vinkler. Bruker du det vanlige siktepunktet for dyr på tvers, vil kula høyst sannsynlig gå gjennom lungelappen og bak i vomma (se rød pil på bildet). Du ser at vi må flytte siktepunktet noe fram når dyret skrår mot oss.  Her må vi tenke kulebane i dyret. Men det ender med et kjøttsår om kuleinnslaget blir for langt fram, og med vomskudd om kula kommer for langt bak.  Skudd mot dyr som vinkler krever derfor bedre skyteferdighet og kortere skuddavstand.

På drivjakt har du vanligvis kort tid til å  plassere skuddet. Over halvparten av elgene er i fart når de skytes på. Da blir det enda travlere. Med lite tid og dyr i fart er det vanskelig å se at dyret vinkler, Derfor går mange skudd bak i vomma. Det ender med ettersøk. Skudd mot dyr på innmark går bedre. Da har jegeren tid til å tenke seg om, og jegeren korrigerer oftere for dyrets vinkel.

På bildet ser du en blå stiplet linje.  Her kommer historien om den:

Vi skulle ta et drev fra riksveien og vestover halvøya. Dyra på halvøya krysser jevnlig riksvegen. For å redusere antallet påkjørsler feller vi en del elg, hjort og rådyr der hver år. Postene var på plass og driverne så vidt startet. Da hvisker en av postene på radioen at en elgokse går og beiter utenfor drevet. Etter hvert beiter oksen seg i retning en post.  Oksen forsvinner inn i ett tett granplantefelt. Etter et par minutter står den med fronten fram og lurer på om den skal ta sjansen på å krysse myra på 40 meter. Jegeren er en godt trenet og erfaren. Elgen er tydelig i tvil. Skytteren har anlegg og skyter oksen i front. Elgen kaster seg rundt og får et lynraskt oppfølgingsskudd. Etter noen få meter blir elgen liggende.

Slaktinga viste at begge skuddene hadde truffet. Det første skuddet hadde gått inn der det skulle. Men elgen hadde stått litt mer på skrå enn skytteren hadde oppfattet. På vegen bakover hadde kula knekt 5 ribbein fra utsiden før den forsvant ut av dyrekroppen bak bogfjøla på samme side (se blå prikka pil på bilde). Kula hadde ikke vært innom brysthulen. Et slikt skudd er ikke dødelig og hadde trolig gitt oss et langt ettersøk. Vi ble berget av et godt plassert oppfølgingsskudd. Det gikk inn på tvers og punkterte begge lungene (svart pil).

Jeg har laget en bildeserie med skuddplassering på rådyr. I serien har jeg brukt et gjennomskåret rådyr. I brysthulen ser du at snittet går gjennom både lunger og hjerte. Det betyr at snittet ligger litt under midten på dyret. I bildeserien ser du hvor lite du har å gå på når du må skyte mot spiss vinkel.

Klikk på bildet under så åpner bildeserien seg.

Rådyr med treffpunkt