13.000 skudd mot hjortevilt

Cover-cd

De siste femten årene har jeg i et samarbeid med NJFF gått gjennom 13.000 skudd mot elg, hjort, villrein og rådyr. I hvilke situasjoner lykkes jegerne,- og når ender det med bom eller skadeskudd?  Resultatene finner du i rapporter, lysbildeserier og brosjyrer.

Et kveldsseminar

I samarbeid med NJFF i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har jeg utviklet et 4 timers kveldsseminar for hjorteviltjegere. Seminaret bygger på kunnskapen fra Bedre Jakt undersøkelsene. Seminaret er kjørt i flere fylker og for flere tusen jegere.

Som en del av seminaret får deltagerne utdelt CD-en Bedre Hjorteviltjakt. På CD-en er de viktigste resultatene oppsummert. Den inneholder tre selvinstruerende filer med video og lyd. Her er det bare å koke kaffe, samle jaktlaget og legge cd-en på pc-en. Stopp underveis for å diskuter om det på skjermen er et problem i laget. Er lagets utfordring dyr i fart, lange skuddavstander, for lite skytetrening eller dårlig ryddete poster? Skriv ned tiltak dere er enige om og del ut til alle på laget. Filene på cd-en er:

Fulltreff eller helbom.
I denne filen går vi gjennom kunnskapen fra 13.000 skudd mot hjortevilt. Her finner du blant annet svaret på: Hvilke skuddsituasjoner mestrer vi jegere bra? Hvilke skuddsituasjoner øker faren for bom- og skadeskudd? Hvor langt kan en jeger strekke seg uten at jakta blir uforsvarlig?

Flere fulltreff på laget.
I denne filen hjelper vi enkeltjeger og jaktlag til å finne ut hva de mestrer under jakt. Her finner du enkle registreringsverktøy som avdekke hvilke skuddsituasjoner laget klarer bra, og hvilke som ender med dårlige skudd. Kartleggingen viser hva som er viktigst for jaktlaget å endre på for at jakta skal bli triveligere og mer effektiv. Hvordan skal du og laget lykkes bedre med minst mulig innsats?

Mistanke om skadeskyting.
I denne filen går vi gjennom hvilke regler som gjelder for ettersøk. Du få råd om hva du skal gjøre ved mistanke om skadeskyting. Filen inneholder en video som viser ulike skadeskytinger og ettersøk.

Ta kontakt og be om referanser dersom du ønsker å arrangere et seminar om Bedre Hjorteviltjakt.

Videoen under er fra et av seminarene.