Jegerprøven og jegeropplæring

Alle som skal bli jegere må ta et 30 timers kurs med teori og litt praksis på skytebane og i terreng. Etter gjennomført kurs skal du opp til en statlig eksamen. Du skal da svare på 50 spørsmål og minimum 40 må være rett for at du kan bli godkjent jeger. 

På kurset skal du lære om lover og regler for jakt, om hvilke dyr du kan skyte når, om jaktformer, ettersøk og mye mye mer. Det er en god del detaljer du skal huske for å klare eksamen og for at du kan jakte sikkert, lovlig og uten å skadeskyte dyr.

De aller fleste som tar kurset kjøper seg en lærebok, eller de kjøper seg tilgang til det digitale teoriopplegget jeg har laget. Under finner du en smakebit på det:

En digital lærebok kan du ha med deg overalt. Fisk fram mobilen på bussen og se gjennom teorien på veg hjem. Jeg har laget nær hundre video og lydklipp for at innholdet skal være artigere og mer lærerikt. Mange av videoene er tatt opp med kamera på geværet. Da ser du hvordan jakta egentlig er. Og all tekst er lest opp. Klikk på lydsymbolet så blir all tekst i kapitlet lest opp for deg. I slutten av hver hovedkapittel og hvert underkapittel finner du en quiz. Da lærer du bedre og er godt forberedt til eksamen.

Ett års tilgang til teorien koster 150 kr for en person. Teorien til jegerprøvekurset finner du her: www.jegerprøvekurset.no