Jegerprøven og jegeropplæring

På dette menypunktet var du vant til å finne opplysninger om materiell til jegerprøvekurset.

Nå er alt dette flyttet til et nytt nettsted: www.jegerprøvekurset.no