Ser du det du ser?

Rydding rundt post

Desverre er det slik at du ikke alltid kan stole på hjernen din. Vi har mange tilfeller der en jeger har skutt på noe han var sikker på var et dyr.

La meg ta et eksempel: En jeger fortalte at han satt i nærheten av en snauhugst for å skyte seg en rådyrbukk. Litt etter kommer en firtagger beitende skrått fra han. Han venter på breisida før han skyter, men bukken beiter seg inn bak en liten haug. Han legger geværet til kinnet og venter på at den kommer fram. Litt etter er bukken framme, fremdeles beitende men med breisida til. Han krummer forsiktig pekefingeren for å la skuddet gå, men kjenner en uro. Bevegelsesmønsteret er litt rart. Da ser han det! Det er unge i brun genser som går bøyd framover med en bærplukker. Jegeren fortalte at han kjente kaldsvetten og kvalmen komme. Hjernen hans var så overbevist om at det skulle komme en bukk fram at den overstyrte synsinntrykket. Først etter noen sekunder korrigerte hjernen for synsinntrykket.

Lurt av egen hjerneSkjønner du nå betydningen av at det er åpent og oversiktlig rundt poster? Det gir hjernen og synet muligheten for samkjøring. Misforståelser korrigeres. Trolig er slike forstyrrelser årsaken til en del vådeskudd. Det er greit at du først har en siktsektor slik at du vet hvilket dyr som kommer, og kan fastslå at det er på kvoten.

Som jegere har vi og et annet problem. I en presset situasjon blir hjernen svært selektiv på hva den registrere. Vi har fullt fokus på dyret og siktepunktet. Da forsvinner en stor del av fokuset på bakgrunn! Der kan det være andre dyr eller jegere. Det har derfor stor betydning at vi er avstresset og har oversikt når vi sitter med ladd jaktvåpen.

Høres dette rart ut? Det er utviklet en lang rekke psykologiske tester som viser at
vi mennesker lager sammenhenger av løse kunnskapsbiter der det ikke fins noen sammenheng. Eller sagt på en annen måte: Vi oppfatter ting annerledes enn de er. Og da er det farlig å sitte med ladd gevær. Gå på YouTube og søker på optiske illusjoner. Der får du se mye underlig. Under viser jeg videoen «The monkey business illusion». Der får du demonstrert at sterkt fokus på noe gjør at du glipper på noe annet.