Orrfugl og storfugl

Røy klar til flukt. Den har vært på vegen for å fylle kråsen med grus.

Orrfugl (Orrhøne og Orrhane) og Storfugl (Røy og Tiur) hører til familien skogshønsene. I samme familie hører lirype, fjellrype og jerpe.

Filmet av Valentin Potchekansky

Storfugl (tiur og røy) er mest filmet under paringsforberedelsene på våren. Da samles tiurer og røyer i større eller mindre flokker på spillplasser. Tiurene viser seg fram for røyene og slåss for å vise hvem som er sterkest eller mest aggressiv. Det er nesten noe menneskelig over det. Tiuren som vinner får flest parringer. Røyene vil helst bli paret av en tiur med gode gener. Slik gå evolusjonen videre.

Tiuren blir over 5 kilo og røya kan bli det halve. Storfuglen lever i hovedsak i det nordre barskogbeltet fra Skandinavia og gjennom Sibir. Den trives best i litt eldre barskog, og særlig i furuskog. Den bruker de samme spillplassene hvert år. Flatehogst ødelegger ofte for leveområdene til storfugl. De bruker samme spillplassene hvert år, og disse må skjermes for hogst.

Storfuglen spiser mest furunåler om vinteren. De velger trær med høyt næringsinnhold i og har ynglingstrær de ofte beiter på. Da er det fullt av storfuglmøkk under treet. Sommerstid spiser de vanligvis blader, knopper og skudd på ulike planter, særlig blåbærlyng. Kyllingene spiser insektlarver den første tiden og går etter hvert over til planteføde. Rev, mår og hønsehauk tar både egg, unger og voksne fugler. På samme måte som hos slektningen rype svinger bestanden mye fra år til år. Jaktåret 20-21 ble det skutt ca 10.000 storfugl i Norge.

Orrhane og orrhøne

Orrfuglen finner du fra fjell til fjøre i det meste av Norge. Du finner den i både lauvskog og barskog, men oftere litt høyere i terrenget enn storfugl. Den liker seg i åpnere terrengtyper som i myrkanter, nær snauhogster og åpnere heier langs kysten.

Orrhanen veier normalt omkring 1.2 kilo, og høna er et par hundre gram lettere. I likhet med storfuglen oppsøker de spillplasser om våren. Da samles hannene på åpne myrer og islagte vann, men de liker kort vei til sikkerheten i skogen. Spillet går morgen og kveld og gjerne fra mars til ut i juni. Orrfugl og storfugl kan pare seg med hverandre, men avkommet blir sterilt. Bestanden av orrfugl varier mellom år i likhet med bestandene av andre hønsefugler. bestanden virker å være stabil.

Orrfugl spiser knopper av både løvtrær og bartrær. Om vinteren kan du se flokker av orrfugl som beiter av bjørkerakler. De spiser og mange typer bær og litt innsekter. I filmen under kan se mer om forskjeller på orrfugl og storfugl.