Angsten for skytebanen

 

Litt gruppedynamikk

Hva er det viktigste i et menneskes liv ?

  • Ektefelle?
  • Barn?
  • Våpenskapet?
  • Bankkontoen
  • ???????

Ektefeller kommer og går (?), og erfaringsmessig flytter de fleste unger ut etter hvert. Hva er det du må leve med hver dag, i gode og onde dager? Deg selv! Det er krevende å gjemme seg for seg selv. Du kan skru opp lyden, du kan skru opp farten og du kan ruse deg. Men før eller siden må du sette deg ned, og da kommer tankene. Det er krevende å slite med seg selv. Det er godt å leve, særlig når du lever i fred med hvordan du er og slik du har det. Kanskje verdighet og selvrespekt er det viktigste du eier? Da må vi ta vare på akkurat dette når vi har kursdeltagere på skytebanen.

Den første kurskvelden

Når kursdeltagerne møter opp til første kurskveld er de trolig mest opptatt av å bevare verdigheten. Alle vil framstå som flinke og vellykkete, og alle frykter at andre skal se at de kan minst og er dårligst. Mange kvier seg  mest til skytebanen. Der blir det veldig synlig om du mislykkes.

Instruktøren må prøv så godt han eller hun kan å trygge dem på forhand. Selvfølgelig treffer de ikke! Skulle bare mangle når de ikke har gjort det før. Først etter noen hundre skudd kan de begynne å ergre seg over dårlige skudd. Understrek at gode skyteresultater kommer av seg selv når mengdetreningen er på plass.

Få mer ut av samling 4

Dagen på skytebanen kan brukes til å understreke litt av innholdet på samling 1 og 2. Her kan instruktøren demonstrere virkning av skuddavstand, trangboring og valg av patron. For mange er læringa avhengig av at de får prøve selv.

For noen år tilbake utviklet jeg et opplegg for testskyting i samarbeid med NJFF i Møre og Romsdal. Vi laget maler til plakatbukker beregnet på 125 cm ruller med gråpapir. Vi laget maler til rype og rådyr i full størrelse av gulvbelegg. Vi laget like maler, men av klarplast. På disse hadde vi tegnet inn det dødelige området på rypa og rådyret. Rypa er stor, men det dødelige området (lunger og sentralnervesystemet) er svært mye mindre.

Kursdeltagerne la malene på gråpapirark og tegnet rundt. Arkene hengte vi på plakatbukkene med limklemmer. Plakatbukkene flyttet vi ut 15, 30 og 45 meter. Deretter fikk kursdeltagerne skyte med ulike patroner og ulik trangboring. Til sist la de over den gjennomsiktige Kursdeltagerne la malene på gråpapirark og tegnet rundt. Arkene hengte vi på plakatbukkene med limklemmer. Plakatbukkene flyttet vi ut 15, 30 og 45 meter. Deretter fikk kursdeltagerne skyte med ulike patroner og ulik trangboring. Til sist la de over den gjennomsiktige malen og skulle vurdere om skuddet var dødelig. Det kreves 2-3 treff i lungeområdet på rype og 5 på rådyr. Selv erfarne jegere ble overrasket. På 30 meter var sjansene større for å skadeskyte rypa enn for dødelig treff med anbefalt ammunisjon og kvart trangboring.

Kursdeltagerne gjorde samme øvelse med en rådyrfigur der dødelig område var markert. Det ble skutt på ulike avstander og med ulike trangboringer. Det ble skutt med haglstørrelse BB og med finere hagl.

Mange kursdeltagere var usikre på hvor kornet skulle være i forhold til viltet. Og det er jo greit å kunne før en går på skogen! Kursdeltagerne lærte og at et rett plassert haglskudd med kvart trangboring og BB gav mer enn tilstrekkelig dekning til å drepe et rådyr i ro med god margin. Finere hagl og større trangboring gav fryktelig mange flere hull i dyret, uten at dyret ble dødere av den grunn.

Det ble og skutt på lengre avstander. Men med lengre avstander ble haglene spredd over hele kroppen. Færre satt i lungeområdet. På lengre avstand får en og store problemer med dårlig gjennomtrengning.

Et opplegg som dette gir kursdeltagerne vesentlig mer utbytte av dagen på skytebanen enn om de skulle stå og bomskyte på leirduer. Bomskyting med andre kursdeltagere til stede kan gi mye taps.- og nederlagsfølelse. Det de trenger en oppmuntring og forståelse av hvordan ei hagle virker på det vilt og de avstander kursdeltagerne skal bruke som jegere.

I videoklippet under vises en gjennomgang av skudd mot rypeflokk.