Angsten for skytebanen

 Testskyting

Litt gruppedynamikk

Hva er det viktigste i et menneskes liv ? Ektefelle ?, barn ?, våpenskapet ?, bankkontoen ? Ektefeller kommer og går, og erfaringsmessig flytter de fleste unger ut etter hvert. Hva er det du må leve med hver dag, i gode og onde dager? Deg selv! Det er krevende å gjemme seg for seg selv. Du kan skru opp lyden, du kan skru opp farten og du kan ruse deg. Men før eller siden må du sette deg ned, og da kommer tankene. Det er krevende å slite med seg selv. Det er godt å leve, når du lever i fred med hvordan du er og slik du har det. Kanskje verdighet og selvrespekt er det viktigste du eier?

Den første kurskvelden

Når kursdeltagerne møter opp til første kurskveld er de trolig mest opptatt av å bevare verdigheten. Alle vil framstå som flinke og vellykkete, og alle frykter at andre skal se at de kan minst og er dårligst. Mange kvier seg  mest til skytebanen. Der blir det veldig synlig om du mislykkes.

Prøv så godt du kan å trygge dem på forhand. Selvfølgelig treffer de ikke. Skulle bare mangle når de ikke har gjort det før. Først etter noen hundre skudd kan de begynne å ergre seg over dårlige skudd.

Få mer ut av samling 6

Dagen på skytebanen kan brukes til å understreke litt av innholdet på samling 1 og 2. Her kan du demonstrere virkning av skuddavstand, trangboring og valg av patron. For mange er læringa avhengig av at de får prøve selv.

For noen år tilbake utviklet jeg et opplegg for testskyting i samarbeid med NJFF i Møre og Romsdal. Vi laget maler til plakatbukker beregnet på 125 cm ruller med gråpapir. Vi laget maler til rype og rådyr i full størrelse av gulvbelegg. Vi laget like maler, men av klarplast. På disse hadde vi tegnet inn det dødelige området på rypa og rådyret. Rypa er stor, men det dødelige området (lunger og sentralnervesystemet) er svært mye mindre. Kursdeltagerne la malene på gråpapirark og tegnet rundt. Arkene hengte vi på plakatbukkene med limklemmer (Biltema). Plakatbukkene flyttet vi ut 15, 30 og 45 meter. Deretter fikk kursdetagerne skute med ulike patroner og ulik trangboring. Til sist la de over den gjennomsiktlige malen og skulle vurdere om skuddet var dødelig. Det kreves 2-3 treff i lungeområdet på rype og 5 på rådyr. Selv erfarne jegere ble overrasket. På 30 meter var sjansene større for å skadeskyte rypa enn for dødelig treff med anbefalt ammunisjon og kvart trangboring.

Klikk på rypa, så åpnes rapporten om testskyting i nettleseren. Lagre fila til harddisken din. Åpne deretter fila fra harddisken. Da spilles lyd og videoklippene som ligger i fila.

Rype og fred

I videoklippet under vises en gjennomgang av skudd mot rypeflokk.