En god skuddsituasjon?

Rein i horisont

Et skudd mot en villrein kan plasseres på en skala mellom ”idiotsikkert” og ”kjempeflaks om dyret detter.”  Helst skulle vi bare hatt idiotsikre skudd.  Men i fjellet kommer villreinen trekkende på uventede steder. Andre jegere kan presse dyra i overraskende retninger, enkeltdyr flokker om hverandre, dyra er i fart, vinkler varierer og det kan være dårlig bakgrunn for skuddet.

Reinsjakta koster både tid og penger for de fleste jegere. De kan ha gått i timer og dager for få en skuddsjanse.  Da er det lett for at en strekker seg mot grensen for det som er forsvarlig, for i det hele tatt å få med seg et dyr ut av fjellet.

De aller fleste skudd mot villrein er godt innenfor det humane. De er i grønn sone.  Det fleste av oss strekker seg en gang innimellom inn i gul sone, og noen er langt inn på rød sone når skuddet går. Antallet bom, og skadeskudd kan trolig reduseres mye dersom vi lærer oss å unngå skudd fra rød sone. Da er vi kvitt de forklarlige bom- og skadeskuddene.  Men selv på skytebanen, under full kontroll, forekommer dårlige skudd.  Noen ganger kommer det dårlige skudd fra gode skuddsituasjoner.  Det er de uforklarlige bomskuddene. De krever det mer arbeid å bli kvitt.

Idiotsikkert skudd

Så langt er det greit. Men det vanskelige spørsmålet er: Hvor går grensen mellom grønn- gul og rød sone for deg?  Du finner rapporten ”Bedre Villreinjakt” på denne hjemmesiden. I rapporten vil du se at det er stor forskjell på jegere. Noen er på veg inn i fjellet for første gang. Bak seg har de 30 øvelsesskudd og oppskyting. Andre kjenner hver stein og bekk innover fjellet. De starta skytetreningen i mars, og har rukket et par tusen skudd mot skive og ”løpende elg”.  Det som er langt inn i rød sone for noen, er kontrollerte sikre skudd for andre.

Du er heller ikke aleine i villreinfjellet. Andre følger de samme flokkene som du. Mens du ligger og kryper, kommer andre joggende forbi, kaster seg ned og tømmer magasinet. Kanskje får de sin reinskalv, mens du må ut i nye timer på leiting.  Jegere påvirker hverandres skuddsituasjoner. Hver av oss kan hjelpe andre fram, eller ødelegge andres trivsel og jaktmuligheter.

For å gjøre villreinjakta bedre, er det viktig å ta diskusjoner om hva som er gode, sikre og humane skudd situasjoner og hva som ikke er det. Gjennom diskusjoner påvirker vi hverandre fram mot bedre jegeratferd i villreinfjellet.

Det er mange meninger om hva som er en god jaktsituasjon.  Under villreinjakta har jeg i noen år intervjuet en del jegere i Reinheimen om dette. Jegere er forskjellige. Noen har sin første tur i villreinfjellet, men andre har en mengde felte villrein og tusenvis av treningsskudd bak seg. Din erfaring og trening påvirker i stor grad hvilke skuddsjanser du kan bruke.

Her får du noen utdrag av intervjuene.

Jegeren i dette intervjuet vektlegger skudd mot dyr i ro, og på inntil 100 meter. Skudd mot dyr i bevegelse gir oftere bom og skadeskudd.

Jegeren her forteller om en stressende skuddsituasjon som kom ut av kontroll. Mye folk kan presse folk til skudd de burde holdt tilbake.