Elg

På begynnelse av 1980 åra ble det felt ca 25.000 elg i Norge. Omkring år 2000 var tallet nær 40.000 felte dyr. Mye tyder på at det i denne perioden var for mye elg i forhold til beite. I mange områder gikk slaktevekta på elg ned og flere steder var det økt dødelighet. De siste årene har fellingstallet lagt nær 30.000 dyr.

Elgen er lett å kjenne igjen. Den skiller seg mye fra hjorten på form og størrelse. Ofte får et jaktlag tildelt et visst antall kalver, ungdyr hann, ungdyr hunn, voksen ku og voksen okse. Da må du bestemme kjønn og alder før du skyter. Unge okser (1 åringer) har vanligvis en spiss på hver gevirstang. Voksne okser har vanligvis flere. Men størrelse på geviret kan ikke si noe sikkert om elgens alder. Det er nesten umulig å skille på kviger på 1.5 år og kur på 2.5 år. En kvige kan være større enn mange voksne kuer. Kalver har vanligvis ikke gevir. En stor kalv kan være større enn en liten kvige. Derfor kan det bli en del feilskyting. Valdet bør derfor godta forsiktig feilskyting (f. eks liten kvige/stor kalv), men ofte bøtlegges grov feilskyting (okse for ku.) Elgen på bildet er en kvige.

Elgen har kort hals og lange bein. Derfor må den ofte knele når den spiser gress. Elgen foretrekker urter, lauv og tynne kvister framfor gress. Har elgen funnet et godt beite kan den bli der i uker. Da sover den så og si i matfatet. Elgen kan trekke flere mil mellom sommer og vinterbeiter. Elgen trives best aleine, men mange elger kan samles på et lite område om beitet er bra. Brunsten er ca i begynnelsen av oktober. Da flutter elgene mer på seg. Kua jager vekk fjorskalven før hun skal ha ny kalv. Vekkjaga ungdyr gjør mye rart! Elgkuer får i gjennomsnitt ca 1.4 kalver hvert år. Derfor kan en elgbestand vokse fortere enn en hjortebestand. Hjorten føder omtrent aldri tvillingkalver.

Bildet er av elgkalv.

Elgen er godt kamuflert. Jeg har flere ganger sett elg på veg mot posten,- og plutselig er den vekk. Da står den helt i ro inne i ett kjerr. Der kan den stå i en halvtime. I krattet er den nesten usynlig. Elgen har øynene helt ytterst på hodet og kan se framover, til siden og bakover uten å snu på hodet. Luktesansen er utmerket og der ser bevegelse bra. Sitter du helt i ro har elgen vansker med å skille deg fra bakgrunnen. Ørene er store som paraboler og kan dreies rett bakover for å fange opp svake lyder.

Ser du elgoksen på bildet?