Rådyra, små og kjappe, men treffer vi?

Er rådyrjakt bare opplæringsjakt for storviltjegere? Er rådyrjegere storviltjaktas glade amatører? Er rådyret et stort småvilt eller et lite storvilt?

Etter å ha gått gjennom 1400 skudd fra 50 kommuner har vi endret oppfatning. De fleste av rådyra ble felt under jakt spesielt rettet mot rådyr. Mange av jegerne var rådyrspesialister, og hadde langt mer erfaring med felling av hjortevilt enn elg, og hjortejegerne. I tillegg hadde de  flere øvelsesskudd med rifle enn elgjegere. Mange av jegerne har tydeligvis en spesiell interesse for rådyrjakt, og de stiller godt forberedt.

Hvorfor rådyrjakt?

Hvorfor denne tiltrekningen til rådyrjakt? Kanskje fordi jakta ikke er så gjennomregulert som jakt på elg, hjort og villrein? Som elgjeger må du være med på et jaktlag. En vennegjeng kan kjøpe seg noen fellingskort på rådyr,- så er morroa i gang. Ofte er det mye rådyr i et område. Det spretter fram rådyr både her og der på korte drev. Elgjegere kan sitte på timesvis og dagesvis på post uten å være i nærheten av en skuddsjanse. Du trenger ikke traktor for å få med deg et felt rådyr. Det har en jegervennlig størrelse. Og har du en romslig ektefelle kan dyret skjæres ned på kjøkkenbordet hjemme.

Men hva skjer på skogen?

Rådyrjegeren sniker seg av gårde i kanten av en innmark. Stopper. Sitter kanskje en stund i et tårn før han eller hun sniker seg videre. Noen ganger setter jegeren seg i utmarka med god oversikt og anlegg. Blåser litt i en lokkefløyte og prøver deretter et nytt sted. De skyter ofte liggende med anlegg. Mange bruker tofot eller skytestokk. Da blir skuddsituasjonene planlagte og kontrollerte. Det skytes sjeldent på dyr i fart, og dyret detter selv om skuddavstandene er tett på 80 meter. For enslige snik og postjegere er bom, og skadeskytingstallene omkring 5 %. Det er overraskende lavt. Elgjegere ligger på det dobbelte, selv om elgen er et fire ganger så stort mål. Men til gjengjeld skytes annenhver elg i fart….

Under vises en kontrollert felling av rådyrbukk. Dette er en jaktform som anbefales for nybegynnere på storiltjakt.

Hva skjer når rådyra kommer i fart?

Rådyr jaktes med drivende hund og poster. Noen ganger brukes drivjakt. Både hund og drivere setter dyra i fart, og det vet jegerne. Derfor bytter en del av dem ut rifla med hagle og kombi. Går det bra? Ikke når rådyret kommer løpende! Heldigvis er det svært sjeldent riflejegerne prøver seg på løpende rådyr. Men gjør de det, ender mer enn hvert tredje skudd som et bomskudd eller skadeskudd.

Hagle er konstruert for skudd mot vilt i fart. Men hvordan ender hagleskudd mot rådyr som løper? Dårlig! Nær en tredjedel ender som bom, eller skadeskudd. På vanlige skuddavstander har haglesvermen en spredning på 70 centimeter. Da skal det godt gjøres å bomme. De aller fleste ikkedødelige haglskudd er derfor skadeskudd.

Leirduer går rett fram og med jevn hastighet. Det gjør ikke rådyra. De spretter som en antilope, bråstopper og akselrere som en ferrari. Det er vanskelig å trene på slikt. Det går litt bedre når rifle og hagleskyttere prøver seg på rådyr som går. Litt bedre,- men ikke bra nok. Her ender det med omkring 16 % bom og skadeskudd både for rifle, og hagleskyttere. Det er høye tall under hjorteviltjakt.

Best å holde igjen skuddet. Rådyret passerer på ti meter.

Er dette overraskende?

Ja, litt. Rådyra er et lite mål. Men jegere som skyter kontrollerte skudd mot dyr i ro klarer det svært bra. Hjorteviltjegere som utnytter de beste skuddsituasjonene kan få svært lave tall på bom, og skadeskyting. Langt verre er det å treffe et lite mål som spretter rundt omkring. Da passerer en fort grensen for hva de fleste jegere makter.

Og moralen er?

Kos deg på rådyrjakta. Utnytt de gode skuddsituasjonen og nyt synet av rådyr som har det travelt. Da har du en god historie til første kaffepause.

Rådyrejeger er spurt om hva de synes er viktigst ved rådyrjakta. Utbytte skårer lavest. Trivsel og felleskap med venner skårer langt høyere. Skadeskudd går ut over rådyrets trivsel, din trivsel og forholdet til jegervenner. Da har du gode grunner for å holde igjen på dyr i fart.

bedre-radyrjakt

Les mer i rapporten Bedre rådyrjakt.