Hagle mot rådyr

Rådyret er det eneste hjorteviltet du kan jakte med hagle. Men hva med skuddavstander, haglematerialer og haglstørrelse?

Hva har du i patronen?

De siste årene har det vært kraftige diskusjoner om haglmaterialer. Mange har krevd bly tilbake i haglpatroner. Når har de fått hjelp av Stortinget. Men hjelper det med bly på rådyrjakt? Nei lite tyder på at bly får ned bom, og skadeskyting. I Bedre Rådyrjakt ble det skutt rådyr med 235 patroner. Mange av patronene hadde haglmateriele med større egenvekt enn bly. I tabellen under ser du sammenhengen mellom haglmateriale og skuddresultat.

Haglmateriale på rådyrjakt

Testskyting viser at om  du holder deg innenfor 20 meter har alle haglmaterialer rikelig med drepeevne. I denne undersøkelsen kommer stål best ut, men det kan være litt tilfeldig. Det pågår mye forskning rundt helserisiko ved å spise blyskutt kjøtt. Du ser av tabellen at det fins gode alternativer.

Haglstørrelse

Jegere har svært ulik mening om hvilken størrelse haglene bør ha på rådyrjakt. Noen bruker grovere enn BB og andre prøver seg med nr 5. Grovere og tyngre hagl har bedre drepevne. Små hagl mister farten fortere. Derfor må vi velge så grove hagl som mulig, samtidig som vi har nok hagl til at minst 5 treffer i lungeområdet.

Hvor grovt da? Det avgjør du på prøveskyting. Jeg har skutt med ulike patroner mot rådyrfigurer ut til 25 meter. Under ser du 1/4 trangboring, vismut BB på 20 meter. Skuddet sitter litt høyt. Med et godt treff har du rikelig dekning til dødelig skudd. Rådyret trenger ikke bli dødere enn dette.

På neste bilde har jeg brukt stål nummer to med 1/4 trangboring og 20 meter. Trenger du så mange hull i rådyret? Trolig går det bare ut over kvaliteten på kjøttet.

Skuddavstand, spredning og trangboring hører sammen. Under har jeg skutt med vismut BB med kvart trangboring og på 20 meter. Også her blir rådyret unødvendig dødt. Det holder med kvart trangboring i dette geværet og med denne patronen.

Var det en sammenheng mellom størrelsen på hagl og skuddresultat? Ja, og den var ganske tydelig. Vi delte haglnummerne i to hauger. Grov: Nr 1 og grovere. Fin: nr 2 og finere. I tabellen under ser du resultatet.

Haglstørrelse på rådyrjakt

Vi har flere dødelige treff med grove hagl. Det er færre og kortere ettersøk og fluktavstanden er kortere. Konklusjonen er grei. Bruk så grove hagl du kan, men sikre deg at du har tilstrekkelig dekning på 20 meter. For de flest er trolig BB en trygg haglstørrelse.

Skuddavstand

Haglene kommer ut av løpet i samlet flokk. Etterhvert sprer de seg utover. På korte hold har du lite å treffe med, og på lange hold blir spredningen for stor og farten for liten. Et sted midt i mellom er kanskje ideelt? Mye tyder på det.

Skuddavstand hagle rådyr

Resultatene fra Bedre Rådyrjakt tyder på at gode skuddavstander er mellom 10 og 20 meter. Både her og i andre undersøkelser øker skadeskyting med skuddavstander på over 20 meter. Det skyldes trolig både patronen, men og at det er vanskeligere å treffe på bevegelig mål på lange avstander.

Konklusjon?

Hagle er er et godt våpen på rådyrjakt. Velger du en fornuftig patron dreper hagla på alle anbefalte skuddavstander. Ikke skyld på hagla om det går galt. Trolig er det du som ikke er god nok til å treffe dyr i fart. Du er ikke aleine.