Kontrakt ved utleie av båt.

Båten ligger i båthavna på Nesjestranda i Romsdal.

Som privatperson har jeg en båt for utleie. Du leier ikke av et firma. Mitt ansvar er at båten er i god stand når du leier. Ditt ansvar er å bruke båten slik at verken mannskap eller båt kommer i fare.

Båten er på 21 fot (6.4 meter) og sertifisert for 6 voksne. Den har en 9.9 Hk påhengsmotor (Yamaha 2017 modell) montert i et eget rom bak. Motoren har elektrisk start. Motoren må stå i fri for at båten skal starte. Båten bruker vanlig bilbensin. Den går i ca 10 kilometer i timen ved full fart. Vanlig marsjfart er mellom halv og trekvart gass.

  1. Båten er tillat brukt for ungdom under 16 år og uten båtførerbevis. Du må ha erfaring fra bruk av båt med motor for å få leie den.
  2. Båten har en 20 liters tank. Det rekker normalt til ca 6 timers aktiv kjøring. Bensin til to timers motorbruk er inkludert i leieprisen. Ut over dette dekkes bensinkostnader med kr 45 pr time.
  3. Leietaker får en veiledning i båtbruk før overtakelse. Du finner en egen videoveileder for oppstart, fortøyning og bruk her.
  4. Det er dregg, drivanker, årer, tauverk, kniver, balje, sjøkart, brannslukker, lykt, enkelt førstehjelpsutstyr og ekkolodd om bord. Jeg anbefaler appen Norgeskart Friluftsliv eller tilsvarende apper med sjøkart. Da ser du på mobilen hvor du er.
  5. Båten er forsikret, men leietaker dekker egenandel på kr 4000 dersom skade skyldes brukerfeil. Slepehjelp som skyldes brukerfeil koster 400 kr pr time.  Leietaker anbefales å ha reiseforsikring.
  6. Ved problemer underveis ringes utleier Tore Andestad på 952043742. Ved fare for havari eller alvorlig personskade ring politiet lokalt på telf 08200 eller nødnummer 112.
  7. Båten leies ikke ut ved sterk vind eller grov sjø.
  8. Leiepris med redningsvester er kr 650 pr dag. Båten skal være i havn seinest når det er mørkt dersom ikke annet er avtalt. Det gis rabatter ved leie over flere dager.
  9. Utleier skal ha mobilnummer til ansvarlig leietaker og navn på de om bord.

Ved leie av båten har du godtatt utleiebetingelsene.