Hva klarer du på riflebanen?

Er det en sammenheng mellom det en jeger klarer på riflebanen og og antall bom, og skadeskudd på jakt?

Ja! Bedre jakt undersøkelsene på elg, hjort, villrein og rådyr viser det. Vi kan dele jegerne i to grupper: de med over hundre øvelsesskudd og de med under hundre. Gruppen med færrest øvelsesskudd har omtrent dobbelt så mange bom, og skadeskudd som den andre gruppen. Det hjelper vanligvis å trene,- og det hjelper særlig mye å trene på skytebanen!

Men hvor gode er jegerne med rifla, og hva lønner det seg å trene på?

Vi samarbeidet med 90 jegere i Rauma kommune for å få svar på det. De fikk treningsammunisjon for 30.000 kroner mot at de fylte inn treffene og sendte inn til oss. Da fikk vi et bilde av hvordan de trente og hva de klarte. Dette var trolig over middels dyktige skyttere og jegere?

Og hva så vi?

Skytestillinger.

De trente i størst grad på skytestillinger de ikke brukte på jakt. Alt for mye av treninga var fra liggende stilling. De brukte langt mer stående og sittende på jakt. Hjortejegere sitter for det meste når de skyter. Bare 6 % av skuddene mot elg er fra liggende. Villreinjegerne derimot ligger i stor grad når de skyter.

Skytestilling Rauma

Du ser at 62 % av øvelsesskuddene dette året var fra liggende. Bare 9 % av jaktskuddene var fra liggende. Det kan se ut som om norske storviltjegere i stor grad bruker tid og penger på å trene på noe de i liten grad har bruk for på jakt.

Skyteresultater.

Vi har tidligere sett at dødelig del av lungeområdet på elg har en diameter på ca 30 centimeterm, på hjort ca 20 centimeter og på rådyr ca 15 centimeter. En opptelling på skivene ga resultatet du ser i tabellen under:

Skyteresultat Rauma

Her ser du at de aller fleste skudd fra liggende mot elg (30 centimeter) gir dødelig treff. Skytterne gjør det dårligere fra sittende og over 20 % av skuddene fra stående ville endt med et bom, eller skadeskudd.

Lungeområdet på hjort er vesentlig mindre (20 centimeter). Her ender 14 % fra liggende, 28 % fra sittende og hele 58 % fra stående som bom eller skadeskudd.

På rådyr er resultatene vesentlig dårligere. På en annen av nettsidene her viste vi at lungeområdet på elg er fire ganger større enn på rådyr. Her ser vi at det er fire ganger flere ikkedødelige skudd mot rådyr.

Skytestøtte

En del av jegerne ble med oss på skytebanen. Her skulle de skyte 5 skudd stående frihand, 5 skudd med skytestokk med en fot og 5 med skytestokk med tre føtter. I gjennomsnitt skjøt de vesntlig bedre med enfot, og enda litt bedre med trefot. Trolig ville jakt med skytestokk og tofot gi en god del flere dødelige førsteskudd.

Og så?

Vi vet at jegere og vilt har mye å tjene på at jegerne trener mer. Samtidig er det mange som ikke har tid og lyst til å måte på skytebanen mer en til 30 øvelsesskudd og oppskyting.

Vi laget derfor en pdf med oppsummering av resultater, og med forslag til øvelser med luftgevær og lasersikte for hjemmetrening. En av øvelsene ser du i videoen under. Utstyret kostet oss ca tusen kroner, men det var verd morroa.

 

Klikk på bildet under så popper rapporten om øvelsesskyting og lysbildeserien om øvelsesskyting opp. Lysbildeserien kopierer du ned på egen harddisk og starter derfra. Da får du lyd og video.

Lysbildeserie Raumaprosjektet

 

Rapport skyteprosjekt Rauma